Σύμβαση περί Προσωπικών Δεδομ

(Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου, 2007) Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την SMS υπηρεσία μας της εταιρείας Mypengo Mobile. (που από τούδε και εις το εξής θα αναφέρεται ως «Προμηθευτής», «εμείς» ή «εμάς») και την ιστοσελίδα μας (η «Ιστοσελίδα»). Όπως γνωρίζεται, ο Προμηθευτής προσφέρει τώρα στους χρήστες την πρόσβαση σε μία ψυχαγωγική δικτυακή και μέσω κινητού, συλλογή, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων SMS ή Υπηρεσίες Αποστολής Μηνυμάτων Μικρής Διάρκειας, που θα αναφέρονται από τούδε και εις το εξής ως οι Υπηρεσίες. Η παρούσα σύμβαση περί προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργηθεί για να σας ενημερώσει σχετικά με ποίες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και τι τις κάνουμε. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους. Η σύμβαση καλύπτει τα κάτωθι θέματα: Ποία προσωπικά δεδομένα που σας προσδιορίζουν συλλέγονται από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Πως χρησιμοποιούνται τα εν λόγω δεδομένα. Ποίοι έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Ποίες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς σε σχέση με την συλλογή, χρήση και διανομή των εν λόγω δεδομένων, και Πως έχετε την δυνατότητα να διορθώσετε αστοχίες και σφάλματα στα δεδομένα σας.
© 2009 - 2016 All Rights Reserved XXVid